Mein kampf

Vroegnagaand, net voor kwaaddoeners roer,
word ek met stories gelepelvoer.
van God
van Jesus
van al sy dissipels en die Heilige Gees.

Stories van al sy wonderwerke.
Engele met pragtige wit geveerde vlerke.
Satan die slegte slang.
O Here, ek is so baie bang.

Met stille nag sluimer ek in ‘n soete slaap.
Droom van Adam en Eva en mens word Aap.
van Priesters met jong seuntjies
van Tannies
van Tee en baie Skinder.

Skielik skrik ek wakker.
Helder Lig word dof.
My kop word dof.
Die vision word stadig, al vlakker.

My gedagtes strek wyd
oor Liefde en Leuens
oor Wetenskap en Waarsêry
oor Profete en Ja-Broers.

My stryd…

Geskryf in die jaar van 2008.

In die tydperk was ek ook besig om die politieke manifes van Adolf Hitler te lees wat hy geskryf het terwyl hy sy tronkstraf in Landsberg uitgedien het. Die boek was as ‘n geskenk vir my gegee, omdat hierdie tydperk van die menslike geskiedenis (die vroeë twintigste eeu) van groot belangstelling vir my is, en ook as gevolg van my Duitse herkoms van my pa se kant af.

Ek moet bieg, ek het nogals gesukkel om hierdie boek klaar te lees. Dit was moeilik om te volg en Adolf Hitler se argumente het my gewroeg.

Gedurende my Hoërskool jare was ek nogals trots op my Duitse herkoms. In my vriendekring het ons op amper ʼn daaglikse basis gesels oor die Tweede Wêreld Oorlog, en ook gefantaseer oor hoe dit sou wees om in daardie tydperk te leef.

Foto’s van Nazi-party saamtrekke, wat lyk soos miljoene mense wat bymekaar kom terwyl die swastikas wapper. Waar hierdie mense, soos een man uit dieselfde mond praat, en salueer. Die uniforms van die soldate en die simbole wat saam die Nazi-party gepaard gaan. Hierdie het my regtig baie gefassineer. So baie, dat ek dit vir ons Afrikaner gekoester het.
Soos wat ek meer gelees het oor hierdie onderwerp, het ek ook al hoe meer bewus geraak van die geweldige hartseer wat hierdie konflik veroorsaak het. Die volksmoord van die Jode en ander minderheidsgroepe het my geruk. Miljoene lewens was totaal en al vernietig, en vir wat? Vir die blote idee om jou verwronge ideale op ander af te forseer, ten alle koste.

Vandag, wanneer ek terug dink aan die etlike pouses wat ons op die grasperk gesit het en hierdie verskriklike tydperk verromantiseer het, kry ek baie skaam. Skaam dat ek nie verder en weier gedink het nie.

Ek sien baie vergelykings wat ʼn mens kan trek tussen die Nazi-party en die kerk, veral die Rooms-Katolieke kerk.
Die persoon wat die uiteindelike gesagsfiguur is, die simbole wat gebruik word om jou met die beweging te identifiseer. Die boek wat gebruik word om mense te indoktrineer. Die vorige skending van menseregte om jou beweging se ideale te bevorder. So kan ʼn persoon seker nog menigte noem.

Ek het in my einde matriek-jaar besef dat, as ek wil trots wees op my herkoms, ek alle aspekte moet aanvaar en tot ʼn mate verantwoordelikheid vat. Verantwoordelikheid vat vir die sondes van jou vaders. Erken wat hulle goed én ook uiteindelik sleg behaal het. Indien ek net die goeie dele gaan cherry-pick, ek in onreg optree teen die mense wat deur die besluite van die verlede geskaad is. Dat ek ook in onreg optree van mense wat die gevolge van hierdie besluite vandag probeer reg stel.
Maar wat ek ook uiteindelik besef het, is dat dit arrogant van my is om trots te wees op iets wat ek net outomaties ontvang het. Ek het geen keuse gemaak om deel te wees van hierdie herkoms nie, geen bydrae gelewer tot die verbetering hierdie nasie nie. Niks.

Kan ʼn mens werklik trots wees op iets wat jy as ʼn gegewe deel is van? Ek ken mense wat graag erken hulle is trots om ʼn Blanke Afrikaner te wees.

Maar dit is ʼn argument vir ʼn ander geleentheid.

Advertisements

Die Herder

Fluister saggies
want niemand moet hoor…
Skape om ons
sing saam soos een groot koor

Heilig! Heilig!
Prys sy naam!
terwyl dade van minagting
voortgaan en skaam.

Reg! Reg!
Ons is Reg!
Omdat jy nie soos Ons dink nie
is jy net sleg!

Fluister saggies
en wees nie bang…
Opregte goeie dade is beter as
gillende, skreeuende sang.

Hierdie gedig was geskryf in 2008.

Gedurende die tydperk was ek baie gekonfronteer met die idee van geloof en die dubbelstandaarde wat binne die formele en informele strukture toegepas word.

Alhoewel ek reeds in 2006 finaal besluit het dat geloof en die konsep van ‘n god nie nodig is om sin te maak van die lewe nie (die wetenskaplike wyse het inteendeel vir my baie meer gerusstelling gegee), het ek eers in 2007 en 2008 regtig hiermee gestoei.

Ek het veral besonders alleen gevoel.

Ek was die enigste persoon in my vriendekring wat ongelowig was. Ek het dit slegs aan enkele persone erken, uit vrees vir verwerping. My toegang tot die internet gedurende die tyd was baie beperk, wat my nie die blootstelling aan die wat soortgelyk soos ek dink kon bied nie.

Vandag leef ek in vrede met my ongelowigheid. Ek sukkel met tye om my as ‘n ateïs te etiketeer, as gevolg van die negatiewe konnotasie daaraan gekoppel deur die Afrikaner gemeenskap. Ten spyte van die feit dat ek ‘n vandag ‘n volwassene is, openbaar ek my ongelowigheid slegs aan vertrouelinge. In my werksomgewing word hierdie manier van dink glad nie toegelaat nie.

Ek dink egter dis tyd dat dit moet verander.

Troepie en Jy

Geagte Jan,

In my jonger dae as student het my gedagtes baie gedwaal. Veral teenoor my pa en hoe hy sy jeug gespandeer het.

My pa het in die 1980’s in die Suid-Afrikaanse weermag gedien waar hy volk en vaderland teen die rooi, kommunistiese gevaar verdedig het. Hy was soos baie wat geglo het in die saak en bereid was om sy lewe neer te lê vir die ideale van die Apartheid regering.

Ek wonder of ek ook onder die waansin gehipnotiseer sou word. Vandag is dit maklik vir my om te sê dat dit verkeerd was, dat wetgewing om iemand te oordeel bloot op sy ras en kultuur ʼn gruwelike skending van menseregte is. Ek besef egter dat selfs vandag sukkel ek om mense openlik teen te staan indien ek nie met hulle saam stem nie.

Nie te min, die eintlike rede hoekom ek vir jou skryf is oor liefde. Die liefde tussen my ma en pa.

Hoe sterk moes hierdie liefde nie gewees het om, nie net die lang tye van mekaar se afwesigheid te oorleef nie, maar ook die onsekerheid. My ma moes lang tye van stilte wag op ʼn brief vanaf my pa wat net so wel die aankondiging van sy dood kon gewees het. Alhoewel dit die norm was, sê dit iets rondom konstante vrees van daardie tyd.

Met hierdie ingedagte het ek toe ʼn gedig aan my ouers gerig. Ek hoop dit doen hulle die eer aan wat hulle verdien om hierdie geweldige struikelblok te oorkom.

Troepie en Jy

Dapper en stapper loop oor die gras.
Swaar is my loop, my las.

Die koue knal groet my…

Jou verrimpelde foto aan my,
die nuwe jy met jou mooi haarsny.

Lank terug was jy nog aan my sy
met my arm om jou skouer…

Gelukkige tye wat by my bly.

Mistige asem dwaal uit my uit.
Snerpende stilte wat aan my vingers byt.

Bloedrooi…

Is die son wat deur die horison breek.
Warm is die pyn wat in my sy vassteek.

ʼn Vaal figuur kom te verskyn
daar waar die kronkelende pad voor

verdwyn.

Mistige asem dwaal uit,
fluit-fluit, my storie uit.